kontakt

Artex Jachimowicz
spółka komandytowo-akcyjna

tel. kom. +48 515 400 723

info@koncertartex.com

04-987 Warszawa
Wał Miedzeszyński 38 G
NIP: 542 010 54 29
e-mail: jachimowicz.marek@gmail.com

NIP: 9522226914
Regon: 521738047
KRS: 0000965873

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 50 000 zł

Rachunek bankowy:

40 1090 2590 0000 0001 5039 6516
Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Otwocku